Sleep cool

'voor koel slapen en een “coole” slaapkamer'

Privacy Policy

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

 

Naam bedrijf: In Sole Locare B.V.

Website: https://www.sleepcool.nl

Inschrijfnummer KvK: 34266732

BTW-nummer: NL 817594863.B01

 

2. E-mailadres

 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

 Wij kunnen uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) behalve voor de afhandeling van uw bestelling ook gebruiken voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

Wij kunnen uw postadres ook delen met onze leveranciers indien zij u rechtstreeks de door u bestelde goederen leveren.

4. Telefoonnummer

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: 

   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

c. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over contacten met Sleepcool dan kunt u bij ons een klacht indienen via de klachtenprocedure. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: informatie@sleepcool.nl

b. Op het volgende telefoonnummer: 072 5325751

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.De volledige tekst kunt u

De volledige tekst kunt u hier downloaden en eventueel printen. Cookies


In de cookies van Sleepcool.nl staan geen persoonlijke gegevens en ze worden niet gebruikt om u te kunnen volgen van of naar andere websites, ook niet door andere partijen dan Sleepcool.nl; het gaat hier om een kenmerk zodat de webwinkel programmatuur weet waar u in het bestelproces bent met behulp van een random reeks letters en cijfers. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de webwinkel Sleepcool.nl.

Daarnaast maakt Sleepcool gebruik van Google Analytics cookies. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten en is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Gegevens delen is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.